Things I’ve learned, published for the public benefit
Hope This Helps header image

Jak głosować w wyborach prezydenckich 2020

(Once again, apologies for posting in Polish on an English-language blog.)

Zamieściłem nową wersję mojego informatora wyborczego dla osób, które chcą zagłosować w wyborach prezydenckich 2020 poza miejscem zameldowania w Polsce lub za granicą.

Ze względu na pośpiech, z jakim władze postanowiły zorganizować wybory, terminy są bardzo krótkie:

 • Na dopisanie się do spisu wyborców, aby zagłosować za granicą lub poza miejscem zamieszkania, mamy czas do 23 czerwca, jeśli chcemy głosować w Polsce, lub do 25 czerwca, jeśli chcemy głosować za granicą.
 • Na zamówienie pakietu wyborczego, aby zagłosować korespondencyjnie, mamy czas do 16 czerwca, jeśli chcemy głosować w Polsce lub do 15 czerwca, jeśli chcemy głosować za granicą.

W dodatku wiele szczegółów proceduralnych nie zostało jeszcze ustalone, ponieważ nie napisano jeszcze odpowiednich rozporządzeń. Nie wiadomo na przykład, gdzie będą zlokalizowane specjalne skrzynki nadawcze, do których trzeba wrzucać głosy korespondencyjne (nie można ich wysyłać zwykłą pocztą). Jak na razie dopisanie się do spisu wyborców za granicą jest niemożłiwe, ponieważ Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie uruchomiło odpowiedniego serwisu internetowego – prawdopodobnie dlatego, że minister nie wydał jeszcze rozporządzenia wytyczającego granice obwodów wyborczych za granicą. Nie ma również żadnych informacji o tym, jak wyborca zagraniczny ma zamówić pakiet wyborczy, jeśli chce zagłosować korespondencyjnie.

Mój poradnik będę aktualizować w miarę pojawiania się nowych informacji.

Jak głosować w wyborach prezydenckich 2020

Jak głosować za granicą w wyborach prezydenckich 2020

4 Comments so far

 • Ivana Bakic

  Could you translate this into English? Why wouldn’t we learn something about the presidental elections in Poland. It sounds interesting to me, and I believe there are others who share that opinion….

 • Ivana Bakic

  Sorry, I just saw your explanation that the post is of interest to the Poles only. Ok, no problem, but I’m also interested. 🙂 If I’m the only interested one, again, no problem. 🙂

 • Ivana Bakic

  Ok, it seems that I can see some comments only when I post another one of my own…I couldn’t see your reply

Leave a Comment