Things I’ve learned, published for the public benefit
Hope This Helps header image

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2019

(Apologies for posting in Polish on an English-language blog, but this entry is of interest only to Poles. It’s about the upcoming parliamentary election in Poland.)

Frekwencja wśród młodych ludzi jest w Polsce wyjątkowo niska. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, głosowało zaledwie 27% wyborców w wieku od 18 do 29 lat, podczas gdy ogólna frekwencja wyniosła 51%.

Tegoroczne wybory do Sejmu i Senatu mają wyjątkowe znaczenie, a wybór, którego dokonają Polacy, zdecyduje o przyszłości Polski na wiele lat. Konsekwencje tego wyboru będą ponosić w dużej mierze dzisiejsi dwudziestolatkowie.

Jedną z przyczyn niskiej partycypacji młodych są trudności z oddaniem głosu. Student mieszkający w dużym mieście najczęściej jest zameldowany w swojej rodzinnej miejscowości. Aby zagłosować w miejscu studiowania, musi zorientować się, jak i gdzie złożyć odpowiedni wniosek – innymi słowy, stoją przed nim bariery, które nie stoją przed osobami starszymi, które zazwyczaj muszą po prostu przyjść w niedzielę do lokalu wyborczego. Biorąc pod uwagę, że dla wielu osób już samo pójście na wybory jest problemem, trudno się dziwić, że studenci nie podejmują wysiłku, aby pokonać te bariery. W ten sposób państwo w systematyczny sposób utrudnia młodym osobom uczestnictwo w demokracji.

Podobnie przedstawia się sytuacja osób często zmieniających miejsce zamieszkania, czyli tych najbardziej przedsiębiorczych i mobilnych. Takie osoby również zniechęca się do udziału w wyborach, co z pewnością ma wpływ na to, kto zdobywa władzę.

Chciałbym zminimalizować te trudności. Dlatego stworzyłem szybki, łatwy i przyjemny obywatelski informator, w którym (mam nadzieję) jasno i konkretnie wyłożyłem, co dokładnie należy zrobić, żeby zagłosować 13 października. Jest to zaskakująco proste – większość osób może złożyć odpowiedni wniosek przez Internet.

Nie miałem ambicji ujęcia w nim wszystkich możliwych przypadków (a jest ich naprawdę wiele: głosowanie na statku, w szpitalu, w wojsku…). W interesie przejrzystości skupiłem się na tych najczęstszych.

Oczywiście podobne informacje udostępniają media i organy państwa, ale nie znalazłem żadnej, która zawierałaby kompletną instrukcję. To, co znalazłem, jest albo przegadane, albo zbyt ogólne.

Zapraszam do lektury i komentowania:

Jak głosować w wybo­rach parla­men­tar­nych 2019

Jak głosować za granicą w wybo­rach parla­men­tar­nych 2019

→ No Comments

Review of the Steelcase Leap (v2) chair

Steelcase Leap chair

This review is part of my series of reviews of ergonomic office chairs. People have wildly varying opinions when it comes to chairs, and you should always test a chair for a few days in your own work environment before buying it. (See more advice on how to buy a good chair.) Don’t use my reviews to decide which chair to buy; use them as a starting point for your own testing.

If you’re looking for a high-quality office chair, and you haven’t heard of the Steelcase Leap, you haven’t done your homework. It is Steelcase’s best-known chair and their biggest sales hit. If you were to make a chart of all-time best-selling high-end chairs, the Leap would almost certainly occupy a (distant) second place after Herman Miller’s Aeron, that mainstay of Silicon Valley startups. The Leap has certainly stood the test of time, having been in production since 1999 (albeit with some changes).

[Read more →]

→ 27 Comments

Review of the Steelcase Amia chair

Photo of the Steelcase Amia chair

This review is part of my series of reviews of ergonomic office chairs. People have wildly varying opinions when it comes to chairs, and you should always test a chair for a few days in your own work environment before buying it. (See more advice on how to buy a good chair.) Don’t use my reviews to decide which chair to buy; use them as a starting point for your own testing.

In early 2017, after spending hundreds of hours testing high-end ergonomic chairs, I found myself in a dilemma. I had narrowed down the choice to two chairs – the Leap and the Please from Steelcase – but for the life of me, couldn’t decide between them. Compared with the Leap, the Please offered the option of a usable (if awkward) headrest, but had uncomfortable armrests. The Leap’s armrests were just perfect, but the optional headrest was so bad that I would never buy it, and the backrest was excessively sticky, which meant that changing the position would sometimes take too much work. Since both chairs are thickly padded with foam, I also had a crazy idea to buy a second chair – a mesh-backed Steelcase Think – to save myself from overheating during hot Polish summers. Yeah, I know – as if one high-end chair wasn’t expensive enough…

[Read more →]

→ 4 Comments

Does listening to a 40 Hz tone “clean up” the brain in Alzheimer’s patients?

In 2012, I made a Web-based tone generator with the goal of helping tinnitus patients determine the frequency of their tinnitus to better target therapy. Since then, I have heard from people using my generator to teach physics, practice violin, drive away carpenter bees, tune DIY speakers, analyze room acoustics, calibrate vintage synthesizers, cause mischief in class with frequencies the teacher can’t hear, and even open a portal to Sedona, AZ. Far be it from me to take away from all these worthwhile applications, but last week, I got a message from Dennis Tuffin (of Devon, England), describing a new use for my generator which may very well trump everything else:

[Read more →]

→ 93 Comments

Review of the Steelcase Please (v2) chair

Photo of the Steelcase Please chair

This review is part of my series of reviews of ergonomic office chairs. People have wildly varying opinions when it comes to chairs, and you should always test a chair for a few days in your own work environment before buying it. (See more advice on how to buy a good chair.) Don’t use my reviews to decide which chair to buy; use them as a starting point for your own testing.

In my review of the Steelcase Think chair, I wrote that it is a chair that doesn’t get the attention it deserves. This goes double for the Steelcase Please, which is a model that is almost absent from online reviews, most likely because it is only available in Europe. This lack of online prominence does not mean that it doesn’t have its ardent fans. I’ve dealt with two salesmen at my local Steelcase dealer – both told me outright that they prefer the Please to all other Steelcase chairs, despite the fact that its current version turned 14 years old this year, and, in theory, should have been superseded by newer offerings like the Leap v2 and Gesture.

[Read more →]

→ 7 Comments