Things I’ve learned, published for the public benefit
Hope This Helps header image

Jak głosować w wyborach prezydenckich 2020

(Once again, apologies for posting in Polish on an English-language blog.)

Zamieściłem nową wersję mojego informatora wyborczego dla osób, które chcą zagłosować w wyborach prezydenckich 2020 poza miejscem zameldowania w Polsce lub za granicą.

Ze względu na pośpiech, z jakim władze postanowiły zorganizować wybory, terminy są bardzo krótkie:

  • Na dopisanie się do spisu wyborców, aby zagłosować za granicą lub poza miejscem zamieszkania, mamy czas do 23 czerwca, jeśli chcemy głosować w Polsce, lub do 25 czerwca, jeśli chcemy głosować za granicą.
  • Na zamówienie pakietu wyborczego, aby zagłosować korespondencyjnie, mamy czas do 16 czerwca, jeśli chcemy głosować w Polsce lub do 15 czerwca, jeśli chcemy głosować za granicą.

W dodatku wiele szczegółów proceduralnych nie zostało jeszcze ustalone, ponieważ nie napisano jeszcze odpowiednich rozporządzeń. Nie wiadomo na przykład, gdzie będą zlokalizowane specjalne skrzynki nadawcze, do których trzeba wrzucać głosy korespondencyjne (nie można ich wysyłać zwykłą pocztą). Jak na razie dopisanie się do spisu wyborców za granicą jest niemożłiwe, ponieważ Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie uruchomiło odpowiedniego serwisu internetowego – prawdopodobnie dlatego, że minister nie wydał jeszcze rozporządzenia wytyczającego granice obwodów wyborczych za granicą. Nie ma również żadnych informacji o tym, jak wyborca zagraniczny ma zamówić pakiet wyborczy, jeśli chce zagłosować korespondencyjnie.

Mój poradnik będę aktualizować w miarę pojawiania się nowych informacji.

Jak głosować w wyborach prezydenckich 2020

Jak głosować za granicą w wyborach prezydenckich 2020

→ 4 Comments

How to help your immune system fight the Covid-19 coronavirus (and other viruses)

Yes, I know “Covid-19” is the name of the disease, not the virus, but it’s easier to say than “SARS-CoV-2”.

Over the past 10 days, I’ve been addicted to the MedCram channel on YouTube, on which Dr. Roger Seheult (internist and pulmonologist, name is pronounced “SHOE-uhlt”) presents clear explanations of interesting research related to Covid-19. One of the most actionable things I have learned from his terrific videos is that there are some science-based things you can do to strengthen your immune defenses against the SARS-CoV-2 virus. In the overall media frenzy, I don’t see a lot of people talking about them, so I’ve decided to compile a list for the benefit of my readers, with some additional tidbits of information and links to scientific sources.

Get at least 7 hours of sleep every night

In one of his videos, Dr. Seheult talks about a study in which a group of subjects was restricted to 4 hours of sleep for 6 nights. On the fourth night, they were given an influenza vaccine (which looks like a virus to the immune system). After the six short nights, they slept normally for 7 nights. Then the researchers measured how many antibodies their bodies had produced. It turned out that the average antibody levels were less than half of those in the control group (which had no sleep restrictions).

This result seems to indicate that if you don’t sleep well, you will have a delayed response to a viral infection. This means that the virus will be able to replicate and spread all over your lungs, liver and other organs, killing your cells by the billion. When that happens, your body will normally turn up your immune response to 11, but by then the damage may be too severe or you can die from the intense immune reaction itself.

Another, larger study cited in the video had patients report their sleep duration for 14 days. Then the researchers attempted to infect them with a rhinovirus, which is one the viruses that cause the common cold, by putting the virus into their noses. The results showed that those subjects who had slept, on average, less than 7 hours a night, were 3 times as likely to develop a cold than those who slept more than 7 hours.

Get enough vitamin D

In this video, Dr. Seheult discusses a large meta-analysis based on multiple randomized controlled trials (ranging from 2 weeks to 12 months in duration). This analysis found that vitamin D3 supplementation reduced the risk of respiratory infection. However, it is important to note that lower doses (< 20μg / day) cut the risk by 20%, intermediate doses (20–50 μg / day) only by 10%, and doses over 50 μg / day had basically no effect.

If you live in the North, at the end of winter your vitamin D levels will likely be at their lowest, so make sure you take vitamin D3 (it’s more efficient than D2) and that you don’t overdo it. The cheapest source of vitamin D3 I’ve found is cod liver oil. I take a teaspoon every other day. Consult the label on the bottle to work out what dosage corresponds to less than 20μg / day.

Get enough zinc

There is some evidence that zinc supplementation can shorten the duration of the common cold. In vitro studies (reported in this video) show that if you put zinc ions inside human cells, that inhibits the replication of RNA viruses, including the SARS coronavirus (a close relative of the 2019 coronavirus).

This doesn’t mean that you should pop zinc tablets like tic-tacs – ingesting more zinc will not necessarily increase the concentration of zinc inside your cells. However, if you are deficient in zinc, your cells will probably also have little zinc in them. So it’s probably a good idea to make sure you are not deficient. I’m currently taking something close to 50% of the recommended daily allowance (8 mg / day for women, 11 mg / day for men). Note that zinc sulfate or chelated zinc are better absorbed than zinc oxide.

Quercetin (long shot)

I’d like to state up front that this one has by far the weakest evidence behind it, but since Dr. Seheult mentioned it, I thought I would include it. Quercetin is a plant polyphenol found in foods such as capers, dill, red onions, kale, and some berries. There is in vitro evidence that quercetin can act as a zinc ionophore, which is a fancy way to say that it brings zinc into cells. Note the “in vitro”: it works in isolated cells in a Petri dish, but nobody has tested what happens to quercetin in a living person’s blood. The liver and kidneys might remove it, or it might not end up in your cells for a thousand reasons. If in vitro results simply translated into in vivo results, we would have cured cancer a thousand times over.

To lend the whole quercetin idea a little more support, I found an additional study, in which mice were given large doses of quercetin and then exposed to the Ebola virus (an RNA virus like SARS-CoV-2). Quercetin dramatically improved the survival of infected mice. However, it can’t be stressed enough that treatments which work in mice very often don’t work in humans. (In the words of Dr Peter Hotez: Mice lie.)

(Paragraph added 20.03.2020) Indeed, in a randomized trial in which subjects received 500 mg or 1000 mg of quercetin per day over 12 weeks, there was no significant improvement in susceptibility to respiratory infections. The only subgroup which showed a statistically significant difference (8.1 vs 5.6 sick days over 12 weeks) was people over 40 who rated themselves as physically fit and received the larger 1000 mg dose. The authors speculate that this is due to the way quercetin is metabolized in the liver. So, quercetin does not look like a miracle supplement, but perhaps worth a try if you are fit and over 40.

→ 1 Comment

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2019

(Apologies for posting in Polish on an English-language blog, but this entry is of interest only to Poles. It’s about the upcoming parliamentary election in Poland.)

Frekwencja wśród młodych ludzi jest w Polsce wyjątkowo niska. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, głosowało zaledwie 27% wyborców w wieku od 18 do 29 lat, podczas gdy ogólna frekwencja wyniosła 51%.

Tegoroczne wybory do Sejmu i Senatu mają wyjątkowe znaczenie, a wybór, którego dokonają Polacy, zdecyduje o przyszłości Polski na wiele lat. Konsekwencje tego wyboru będą ponosić w dużej mierze dzisiejsi dwudziestolatkowie.

Jedną z przyczyn niskiej partycypacji młodych są trudności z oddaniem głosu. Student mieszkający w dużym mieście najczęściej jest zameldowany w swojej rodzinnej miejscowości. Aby zagłosować w miejscu studiowania, musi zorientować się, jak i gdzie złożyć odpowiedni wniosek – innymi słowy, stoją przed nim bariery, które nie stoją przed osobami starszymi, które zazwyczaj muszą po prostu przyjść w niedzielę do lokalu wyborczego. Biorąc pod uwagę, że dla wielu osób już samo pójście na wybory jest problemem, trudno się dziwić, że studenci nie podejmują wysiłku, aby pokonać te bariery. W ten sposób państwo w systematyczny sposób utrudnia młodym osobom uczestnictwo w demokracji.

Podobnie przedstawia się sytuacja osób często zmieniających miejsce zamieszkania, czyli tych najbardziej przedsiębiorczych i mobilnych. Takie osoby również zniechęca się do udziału w wyborach, co z pewnością ma wpływ na to, kto zdobywa władzę.

Chciałbym zminimalizować te trudności. Dlatego stworzyłem szybki, łatwy i przyjemny obywatelski informator, w którym (mam nadzieję) jasno i konkretnie wyłożyłem, co dokładnie należy zrobić, żeby zagłosować 13 października. Jest to zaskakująco proste – większość osób może złożyć odpowiedni wniosek przez Internet.

Nie miałem ambicji ujęcia w nim wszystkich możliwych przypadków (a jest ich naprawdę wiele: głosowanie na statku, w szpitalu, w wojsku…). W interesie przejrzystości skupiłem się na tych najczęstszych.

Oczywiście podobne informacje udostępniają media i organy państwa, ale nie znalazłem żadnej, która zawierałaby kompletną instrukcję. To, co znalazłem, jest albo przegadane, albo zbyt ogólne.

Zapraszam do lektury i komentowania:

Jak głosować w wybo­rach parla­men­tar­nych 2019

Jak głosować za granicą w wybo­rach parla­men­tar­nych 2019

→ No Comments

Review of the Steelcase Leap (v2) chair

Steelcase Leap chair

This review is part of my series of reviews of ergonomic office chairs. People have wildly varying opinions when it comes to chairs, and you should always test a chair for a few days in your own work environment before buying it. (See more advice on how to buy a good chair.) Don’t use my reviews to decide which chair to buy; use them as a starting point for your own testing.

If you’re looking for a high-quality office chair, and you haven’t heard of the Steelcase Leap, you haven’t done your homework. It is Steelcase’s best-known chair and their biggest sales hit. If you were to make a chart of all-time best-selling high-end chairs, the Leap would almost certainly occupy a (distant) second place after Herman Miller’s Aeron, that mainstay of Silicon Valley startups. The Leap has certainly stood the test of time, having been in production since 1999 (albeit with some changes).

[Read more →]

→ 99 Comments

Review of the Steelcase Amia chair

Photo of the Steelcase Amia chair

This review is part of my series of reviews of ergonomic office chairs. People have wildly varying opinions when it comes to chairs, and you should always test a chair for a few days in your own work environment before buying it. (See more advice on how to buy a good chair.) Don’t use my reviews to decide which chair to buy; use them as a starting point for your own testing.

In early 2017, after spending hundreds of hours testing high-end ergonomic chairs, I found myself in a dilemma. I had narrowed down the choice to two chairs – the Leap and the Please from Steelcase – but for the life of me, couldn’t decide between them. Compared with the Leap, the Please offered the option of a usable (if awkward) headrest, but had uncomfortable armrests. The Leap’s armrests were just perfect, but the optional headrest was so bad that I would never buy it, and the backrest was excessively sticky, which meant that changing the position would sometimes take too much work. Since both chairs are thickly padded with foam, I also had a crazy idea to buy a second chair – a mesh-backed Steelcase Think – to save myself from overheating during hot Polish summers. Yeah, I know – as if one high-end chair wasn’t expensive enough…

[Read more →]

→ 12 Comments